Loading...
Start2020-06-01T18:53:13+02:00

Vi är starkare tillsammans

Företagsutveckling

Vi börjar gärna i ledningsgruppen

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?
Maila oss på info@ucscent.se

Hänt på CENT

Vi utvecklar digitalt verktyg för ökad effekt och ökat värde för våra partners

Ett av de mest utmanande delarna när vi arbetar med företagsutveckling är IMPLEMENTERING i verksamheten. Med andra ord, att det verkligen ger en effekt i vardagen, där människor, tänker, känner och gör på nya förfinade [...]

Arkiv