Under frukostmötet den 20 november berättade vi kort om ett av de företag där vårt uppdrag är att utveckla verksamheten i företaget, genom att först utveckla ledningsgruppens arbete. Det är ledningen som kommer göra skillnaden om nya implementeringar lyckas, om personal behålls, om de kritiska affärsmålen nås.
-Om inte ledningsgruppen bär, leder och lever företagskulturen, vilka ska då göra det…?