Vare sig du är ägare, sitter i styrelsen, eller är en del i ledningen, så kan vi hjälpa dig att arbeta smartare och effektivare för att nå dina mål. Du utvecklar både dig själv och företaget. Att företaget utvecklas positivt innebär bland annat att  regionen vi bor i fortsätter vara  attraktiv att leva och bo och inte minst, driva företag i. Vi kan erbjuda en hel rad tjänster, som vänder sig till ägare, styrelse och ledning av företaget.

Leda och styra företaget

Med vår ledarskap- och verksamhetsutveckling arbetar ni med individen, gruppen och företaget. Arbetet anpassas efter era unika förutsättningar och tillsammans leder, utvecklar och följer vi upp processen. Det är därför ni kommer skapa verklig förändring. Er ledningsgrupp arbetar med en effektiv struktur, har en stark vi-känsla och tar vara på individerna som utvecklar företaget till sin fulla potential.
Arbetet kräver att vi ställer tydliga krav på er – för att nå er fulla potential krävs engagemang och höga ambitioner från oss alla. Under arbetet stödjer vi er i tre tydliga steg – analys, utveckling och implementering.

För att stödja företags utveckling bidrar vi med kompetens inom följande områden:

Tydlig ägarintention

Ägarens intention med verksamheten bör vara tydlig. Därför börjar vårt arbete här. Vi hjälper dig som ägare att kort och kärnfullt sammanfatta vad du vill med företaget. En tydlig ägarintention tillsammans med ett lågt ägarberoende ökar värdet på bolaget och underlättar vid ett framtida ägarskifte. Vi stödjer dig även i andra frågor som optimerar ditt ägande.

Styrelsen arbetar långsiktigt

Det spelar ingen roll hur fort vi springer, om vi inte springer åt rätt håll. Därför är det viktigaste med styrelsens arbete att ge en tydlig långsiktig inriktning för verksamheten. Genom att ständigt reflektera över det egna företaget, omvärlden och risker vägleder styrelsen företaget. CENT ger er stöd i en genomtänkt struktur och bidrar också i olika roller för att skapa ett robust och effektivt styrelsearbete.

Vi hjälper ägare, styrelse och ledning att bidra till företagets framgång