Hänt på CENT2015-11-14T11:02:52+02:00

Hänt på CENT

Nya datum för höstens utbildning i mental träning

Vi har nu genomfört träff 3 av vårens 4 träffar i den nya utbildningen "Mental Träning för Full Potential" som leds av Magnus Johansson och Torbjörn Lindblom. Vi har nu satt datum för höstens utbildningar i Linköping och Norrköping. Linköping: 9 september, 22 september, [...]

Premiär för utbildningen i mental träning för full potential

Onsdagen 22 april startade vår nya utbildning i mental träning för full potential. Trots rådande social distansering, samlades 18 intresserade ledare för att utveckla sina mentala förmågor under Magnus Johanssons och Torbjörn Lindbloms ledning. 3 deltagare deltog även på distans via Teams. Utbildningen [...]

Cent Management besöker Norrköpings Näringslivsavdelning

Cent Managements vision är bland annat att nå ut till flera med budskapet om det hållbara, mänskliga, värdeskapande ledarskapet. Idag har vi haft en mycket fin och konstruktiv dialog med Pontus Lindblom och Jessica Stille som verkar inom Näringslivsutvecklingen i Norrköpings kommun. Under våren kommer [...]