Hänt på CENT2020-06-09T09:15:36+01:00

Hänt på CENT

WeFlow -framtidens verktyg för ledare och team

Efter mer än 10 års systematiskt arbete med företagsutveckling; främst genom utveckling av ledningsgrupper, utveckling av team i verksamheten, samt utveckling av ledare, tar vi ett nytt steg med hjälp av WeFlow. Tillsammans med vårt systerbolag UCS IT Solutions, utvecklar vi en digital plattform som hjälper ledare att hjälpa medarbetare att lyckas ännu bättre i sina verksamheter. Arbetet [...]

Vi utvecklar digitalt verktyg för ökad effekt och ökat värde för våra partners

Ett av de mest utmanande delarna när vi arbetar med företagsutveckling är IMPLEMENTERING i verksamheten. Med andra ord, att det verkligen ger en effekt i vardagen, där människor, tänker, känner och gör på nya förfinade sätt. Det sker inga förändringar i "verksamheten" om inte människorna i företaget agerar, tänker och känner annorlunda, än vad de gjorde före utvecklingsinsatsen. Under de [...]

Nya datum för höstens utbildning i mental träning

Vi har nu genomfört träff 3 av vårens 4 träffar i den nya utbildningen "Mental Träning för Full Potential" som leds av Magnus Johansson och Torbjörn Lindblom. Vi har nu satt datum för höstens utbildningar i Linköping och Norrköping. Linköping: 9 september, 22 september, 6 oktober, 20 oktober Norrköping: 21 september, 13 oktober, 27 oktober, 10 november Samtliga träffar [...]

Premiär för utbildningen i mental träning för full potential

Onsdagen 22 april startade vår nya utbildning i mental träning för full potential. Trots rådande social distansering, samlades 18 intresserade ledare för att utveckla sina mentala förmågor under Magnus Johanssons och Torbjörn Lindbloms ledning. 3 deltagare deltog även på distans via Teams. Utbildningen löper på under våren med 4 träffar. Då intresset varit stort räknar vi med att [...]