Våra värderingar vägleder oss i vardagens arbete och  verkar som ” kompassnål” i stora och små beslut.

Meningsfullhet – Glädje – Mod – Långsiktighet